Wednesday, 26. June 2019, 20:35
 

Onze technologie zet wereldwijde maatstaven

Verlichtingsmasten, verkeerslichten, verkeersborden – staande verankerde systemen komt men overal tegen. Alleen in bijvoorbeeld Duitsland zijn er meer dan 25 miljoen masten. Op kruispunten, verlichting op straten en op bedrijfsterreinen. Iedere mast kan theoretisch gezien op ieder tijdstip en op iedere plaats omvallen, als ze niet tijdig worden vernieuwd.

Waar herkent men nu aan wanneer een mast vervangen moet worden? Ertegen kloppen? Schudden? Met de loep bespeuren? Deze overwegingen waren voor de broers Oliver en Mathias Roch midden negentiger jaren de basis in de ontwikkeling voor stabiliteitskeuring van masten.

De Roch stabiliteitskeuring. Het betekent keuren, documenteren en adviseren op een wijze welke 100 procent betrouwbaar is.


Vandaag zet Roch Services GmbH uit Lübeck (D) met deze gepatenteerde, unieke testmethode wereldwijde maatstaven in de stabiliteitskeuring van staande verankerde systemen. Roch Services GmbH is een DIN EN ISO/IEC 17025.2005 geaccrediteerd en volgens DIN EN ISO 9001 gecertificeerd testlaboratorium.

De werkwijze waarmee Roch Services GmbH hun stabiliteitskeuring uitvoeren volgens de wettelijke kracht- weg-diagrammen, voldoet volledig aan de eisen van de verkeerszekerheid en legt de maatstaven op internationaal gebied voor. De representatieve Roch Studie van stabiliteit van mastsystemen in Duitsland, het "Infrastructuurproject Straatverlichting 2000" bewijst, dat 3.3% van alle masten gevaarlijk zijn.

 

Verborgen gevaren

Agressieve milieu-invloeden zoals opstijgend vocht, zwerfstromen, hondenurine, trillingen door stormachtig weer en voertuigen werken in op de levensduur van masten en hun fundamenten.

Corrosie en fijne haarscheurtjes kunnen de mast beschadigen, het fundament kan verrotten of ondermijnd worden.  De schade aan de masten wordt nog heviger wanneer een combinatie van al deze factoren de masten treffen. Niet altijd is alle schade zichtbaar en zonder tijdig vernieuwen van de masten, valt de mast om.

De testmethoden zoals ultrageluiden, eenvoudige spanning of simpele hamerslagen kunnen de eisen die moeten voldoen aan de stabiliteitskeuring niet volledig vervullen en bieden dan ook geen zekerheid. Alleen wanneer alle relevante gegevens geregistreerd zijn, kunnen duidelijke uitspraken gedaan worden over de standstabiliteit van de mast, aangaande de verankering in de bodem en zijn materiaaltoestand. Dit geldt voor alle staande verankerde systemen, ongeacht welk soort en type.