Wednesday, 26. June 2019, 20:34
 

Stabiliteitskeuringen

De Situatie

Lokale verantwoordelijkheid 

De stedelijke en plaatselijk autoriteiten zijn onderworpen aan de plicht om verkeer van structurele faciliteiten te beschermen.

Het hoger regionale hof Düsseldorf verplicht de openbare overheid sinds 1991 controles van de straatverlichting door te voeren (Az. 180105/91).

 Hoe kan een overheid beslissen welke masten (nog) technisch veilig zijn en waar gevaar is ontstaan? Een eenvoudige visuele controle, wanddiktemeting met ultrageluid of eventuele test is niet voldoende om de verkeersveiligheid te waarborgen of eventuele schade-claims volgens het wetboek van strafrecht te voorkomen.

Regelmatige vervanging van masten (bv. naar bouwjaar) veroorzaakt onnodige hoge kosten en belast het regionale budget enorm. De economische stelregel wordt buiten beschouwing gelaten, als men intacte masten via het "Schema F"vervangt, om zo potentiële risico's uit te sluiten.

Om dit alles te voorkomen bestaat er een uitweg!

 

Onze Oplossing

Rechtsgeldige stabiliteitskeuring

Roch Services GmbH is een DIN EN ISO/IEC 17025.2005 geaccrediteerd en volgens DIN EN ISO 9001 gecertificeerd testlaboratorium en heeft het benodigde vakmanschap voor stabiliteitskeuringen van masten bewezen. De werkwijze van Roch Services GmbH is wereldwijd gepatenteerd met een techniek voor storingsvrije keuringen van mastsystemen en maakt het economisch en juridisch mogelijk om te voldoen aan de standstabiliteitseisen. Dit gebeurt snel, effectief en prijsvriendelijk.

Kostenbesparend en efficiënt

De stabiliteitskeuring  van een mast bestaat uit draagvlak- en situatieveiligheid. Bij Roch wordt de stabiliteitskeuring uitgevoerd door kunstmatige windbelasting. Voor de evaluatie van de Mastkeuring gaat men te werk via een Electro sensorisch kracht – weg - diagram, zoals wereldwijd in de laboratoria voor materiaaltesten gebruikt worden. Met Roch stabiliteitskeuring wordt zowel de draagvlakveiligheid alsook de situatieveiligheid getest. Deze manier van keuren is bijzonder flexibel, snel uitvoerbaar en met zo min mogelijk besteding, betrouwbaar met duidelijke bepaalde en nawijsbare meetresultaten. Dit is de garantie daarvoor, dat door gebruik te maken van deze inspectierapporten bij Roch Services GmbH  voldaan wordt aan de verkeersveiligheid, economisch belang en budgettering. De keuring kan ten alle tijden en op elke plaats in Nederland uitgevoerd worden. Zij worden alleen door eigen vakkundig geschoold personeel van Roch Services uitgevoerd.

De wijze van onderzoek en de toegepaste technologie zijn de wezenlijke kenmerken van Roch Services GmbH.

Naar Roch Testomgeving